Search
Close this search box.

ความเป็นครู

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร เนียมน้อม เชิญเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “ความเป็นครู” ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เสียงตอบรับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567