Search
Close this search box.

บันทึกครูสนิท

digital footprint ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
บันทึกครูสนิท

Digital footprint รอยเท้าดิจิทัล

นักการเมืองถูกเผยแพร่ภาพในอดีต นางงามบางคนถูกเผยแพร่ภาพสมัยก่อนเป็นนางงาม ดาราที่มีชื่อเสียงก็มักจะถูกนำภาพในอดีตมาเผยแพร่กันอย่างมากมาย

Navela hotel ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
บันทึกครูสนิท

ณ เวลา โรงแรมชิค ๆ ราชบุรี

“ณ เวลา” โรงแรมชิค ๆ ถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี บรรยากาศดีต่อใจ ติดท้องนา ชมนกกระยางกินปลา เป็นธรรมชาติมาก ๆ ใครไปพักอย่าลืมนำกล้องไปด้วยนะจ๊ะ

Kru-Sanit.com thumbnail
บันทึกครูสนิท

เมื่อผมต้องเลี้ยงลูกในรถ

ทุกวันนี้ผมต้องตื่น ตี 4 ครึ่ง อาบน้ำแต่งตัว แล้วปลุกลูกสาวตอน ตี 5 เราสองคนต้องออกจากบ้านไม่เกิน 6 โมงเช้า มิเช่นน้ันจะถึงโรงเรียนเกิน 8 โมงแน่นอน

Kru-Sanit.com thumbnail
บันทึกครูสนิท

เกรดเฉลี่ยบอกความถนัดไม่ได้

เกรดเฉลี่ย คือผลการเรียนสะสมของเด็กที่เรียนตลอดภาคเรียน หรือตลอดหลักสูตร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนให้เห็นระดับความตั้งใจ ความรู้ ความสามารถของเด็กแต่ละคน