Search
Close this search box.

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญเป็นวิทยากรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ ให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ๒ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 มีนาคม 2567

เสียงตอบรับ

ชื่นชอบและได้ความรู้มากค่ะ

ชื่นชอบและได้ความรู้มากค่ะ

kru sanit.com img 8011 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
สุธาสินี ชื่นตา
รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน

โครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนว

ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้และแนวคิดในการค้นหาความถนัดของลูกๆและแนวทางในการส่งเสริมลูกๆนักเรียนต่อไปให้นะคะ
จากครูที่ทำงานแนะแนว แต่ไม่ได้จบแนะแนว

kru sanit.com img 7676 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
นางสาวเพ็ญประภา อ่อนมิ่ง
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

ไม่เคยฟังบรรยายแล้วเพลินขนาดนี้เลยค่ะ สนุกมากค่ะ

ไม่เคยฟังบรรยายแล้วเพลินขนาดนี้เลยค่ะ สนุกมากค่ะ

kru sanit.com img 6430 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
นางเบญจวรรณ คุ้มวงษ์
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

ทิศทางของตลาดแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล

ท่านอาจารย์บรรยายดีมากๆค่ะ ทำให้รู้ว่าความคิดเห็นของเราไม่มีผิดและยังได้เห็นแนวคิดอื่นๆที่สามารถนำไปใช้ได้ เรียนรู้ถึงวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่างๆที่มีความก้าวหน้าและเราต้องมีความ active ที่จะตามให้ทัน เพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนทุกคนที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ดีใจที่ได้มาอบรมวันนี้มากๆค่ะ

kru sanit.com received 399771355715815 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
นันทนา คำเวียงจันทร์
สกร.อำเภอองครักษ์

บทบาทครูแนะแนว

ขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นพลังในการจุดประกายให้ดิฉันมีพลังในการสอนเด็กที่มีความแตกต่างกัน สนุกและได้ความรู้มากๆค่ะ

kru sanit.com img 8803 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค

การบรรยายสนุก ไม่น่าเบื่อ

การบรรยายสนุก ไม่น่าเบื่อ

kru sanit.com d44f15f7 3480 4490 8416 af91020c4555 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
วนิดา เงาะเศษ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ท่านอาจารย์ได้บรรยาย ให้ความรู้เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องรับตามยุคสมัย และเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทันในยุคปัจจุบัน

ท่านอาจารย์ได้บรรยาย ให้ความรู้
เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ
ตามยุคสมัย และเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทันในยุคปัจจุบัน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการดำเนินชีวิต

kru sanit.com img20231028163846 ครูสนิท วิทยากรฝึกอบรม ทัศนคติเชิงบวก KRU SANIT
นางสาวพิมพิไล นันทะเขต
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567