Search
Close this search box.

วัยรุ่น

Kru-Sanit.com thumbnail

สอนยังไง ให้ได้ใจวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่อารมณ์ค่อนข้างรุนแรง ถ้าผู้สอนมีความอดทนไม่พอ การสอนก็จะล้มเหลว สอนวัยใสต้องแตะใจให้ได้เสียก่อน กรมสุขภาพจิตแนะนำเทคนิคต่อไปนี้