Search
Close this search box.

วิธีเลี้ยงลูก

Kru-Sanit.com thumbnail

เมื่อผมต้องเลี้ยงลูกในรถ

ทุกวันนี้ผมต้องตื่น ตี 4 ครึ่ง อาบน้ำแต่งตัว แล้วปลุกลูกสาวตอน ตี 5 เราสองคนต้องออกจากบ้านไม่เกิน 6 โมงเช้า มิเช่นน้ันจะถึงโรงเรียนเกิน 8 โมงแน่นอน