Search
Close this search box.

ทักษะที่จำเป็นในยุค Digital Disruption

Facebook
Twitter
LinkedIn

การบรรยายเรื่อง “ทักษะที่จำเป็นในยุค Digital Disruption” นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เนื้อหาการบรรยายให้เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เทคโนโลยีทดแทนลำบาก การยายประกอบกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาตนเอง และเลือกศึกษาต่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ 

ภาพ Feature image โดย Angel-Kun จาก Pixabayhttps://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/As-the-future-catch-you-2.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567