Search
Close this search box.

ครูพลังบวก

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร เนียมน้อม เชิญเป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “ครูพลังบวก” ให้กับผู้จัดการศูนย์การเรียนทั่วประเทศจำนวน 20 ศูนย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เสียงตอบรับ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567