Search
Close this search box.

คิดบวก

Kru-Sanit.com thumbnail

คิดบวก เริ่มที่ไหน

คุณจะรู้สึกอย่างไร? เมื่อภรรยาใช้ให้ปั่นจักรยานของลูกชายไปตลาดเพื่อซื้อไข่ไก่ แล้วปรากฎว่าโซ่รถจักรยานเกิดขาดระหว่างทางกลับจากตลาด ทำให้ต้องเดินจูงรถจักรยาน พร้อมประคองไข่(ไก่)กลับบ้านเป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร