Search
Close this search box.

วัยรุ่นวันมันส์รู้ทันอนามัยการเจริญพันธุ์

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ให้ไปบรรยายให้กับเยาวชนอาสาสมัคร ในหัวข้อเรื่อง วัยรุ่น วัยมันส์ รู้ทัน อนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งจัดร่วมกับ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ซึ่งมีเยาวชนจาก 10 สถาบันเข้าร่วมฟังบรรยาย และร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ มากมาย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567