Search
Close this search box.

จิตอาสานักศึกษาวิชาทหาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
ได้รับเกียรติจากครูสุเทพ สุวรรณน้อย ผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจิตอาสาให้กับเยาวชน ให้เป็นวิทยากรอบรมจิตอาสาให้กับ นศท. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 การฝึกให้เด็กวัยรุ่น มีความความเข้าใจในเรื่องของจิตอาสาในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมาก ประเทศชาติต้องการคนหนุ่มสาวไฟแรงที่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ครับ

[pp_gallery gallery_id=”8056″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-211916.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567