Search
Close this search box.

ฝึกอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

Facebook
Twitter
LinkedIn
อบรมผู้นำนักเรียน รส.บ. เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความสามารถในด้านทักษะชีวิต นอกเหนือจากวิชาการ ประกอบกับความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ของเด็ก ๆ ชาว รส.บ. นับว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ

[pp_gallery gallery_id=”8047″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-212806-e1412357113743.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-212533.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-212545.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-212608.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567