Search
Close this search box.

ฝึกอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

Facebook
Twitter
LinkedIn
อบรมผู้นำนักเรียน รส.บ. เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความสามารถในด้านทักษะชีวิต นอกเหนือจากวิชาการ ประกอบกับความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ของเด็ก ๆ ชาว รส.บ. นับว่าเป็นโรงเรียนคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ

[pp_gallery gallery_id=”8047″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-212806-e1412357113743.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-212533.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-212545.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/08/25550815-212608.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567