Search
Close this search box.

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
ได้รับเกียรติให้ไปบรรยายเรื่อง “รักใครแล้วสุขใจกว่ากัน” ในโครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ซึ่งประสานงานโดย คุณครูภัคจิรา มีสมศักดิ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายใต้การบริหารงานแบบมีคุณภาพของ ผอ.วิไลวรรณ วรังครัศมีนักเรียนเรียบร้อย มีวินัย น่ารัก ตรงเวลาดีมาก สมกับปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “อ้อนน้อม ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง” จริง ๆ ครับ

[pp_gallery gallery_id=”8018″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/10/1374049_594540033936036_2137630449_n.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/10/Photo-4-10-2555-8-44-32.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567