Search
Close this search box.

นักกีฬา Skill Contest Toyota โรงงานสำโรง ปี 2013

Facebook
Twitter
LinkedIn
ได้รับเกียรติให้ร่วมทีมวิทยากร อ.เสวี จิตราภิรมย์ ในการฝึกอบรมนักก๊ฬา Skill Contest ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทยจำกัด โรงงานสำโรงปีที่แล้วได้รับความสำเร็จในการแข่งขัน รอบ Cross Plant โดยสามารถเข้ารอบไปได้ถึง 16 คน จาก 22 คน หวังว่าปีนี้จะได้ครบ 22 คนนะครับ

[pp_gallery gallery_id=”8014″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_111508-3.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_111459.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_111508.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_111909.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_104035.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_104331.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_104339.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_104623.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/20130406_105150.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567