Search
Close this search box.

การพัฒนาตนเอง ของกลุ่ม QCC Toyota Motors ประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
การพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ตามแนวความคิด Kaizen ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องมา 59 รอบ และได้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 8 ทีม โดยแบ่งออกเป็น กลุ่ม Production และ Non-Production ประเภทละ 4 ทีมบริษัทได้นำสมาชิกทั้งหมดไปร่วมพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นที่ โรงแรม ไอยราแกรนด์ พัทยา ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2556 จากการที่ครูสนิทได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทำให้ทราบได้เลยว่า Toyota เติมโดมา 50 ปี โดยไม่เคยขาดทุนนั้น เกิดจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรนั่นเอง พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีศักยภาพจริง ๆ ขอชื่นชมครับ

[pp_gallery gallery_id=”8010″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2507-51.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2289.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2408.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2409.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2430.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2442.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2464.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2469.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2491.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2507.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2527.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2560.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2632.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2638.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2651.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2689.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_2769.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567