Search
Close this search box.

การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 เทศบาลนครแหลมฉบัง

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเชิญจาก กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคุณครูในสังกัด เรื่อง “การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21″ คุณครูทุกคนมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อการศึกษา สุดยอดจริง ๆ ครับ

[pp_gallery gallery_id=”8132″ width=”150″ height=”150”]

 

 https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2015/01/R0012405-e1503544493952.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567