Search
Close this search box.

ศึกษาต่ออะไรดีในยุคประชาคมอาเซียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเชิญจากฝ่ายแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางเขน ให้บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ เรืองยศ อุตรศาสตร์ ที่เห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ในการให้แนวทางเลือกศึกษาต่อของเด็ก ๆ ครับ

[pp_gallery gallery_id=”8148″ width=”150″ height=”150″]

 https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2015/01/27573.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567