Search
Close this search box.

ศึกษาต่ออะไรดีในยุคประชาคมอาเซียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเชิญจากฝ่ายแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางเขน ให้บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ เรืองยศ อุตรศาสตร์ ที่เห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ในการให้แนวทางเลือกศึกษาต่อของเด็ก ๆ ครับ

[pp_gallery gallery_id=”8148″ width=”150″ height=”150″]

 https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2015/01/27573.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567