Search
Close this search box.

Working Attitude for Toyota Pretty 2019

Facebook
Twitter
LinkedIn

นับเป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง สำหรับความไว้วางใจจาก บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด ที่มอบหมายให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม เพื่อปรับทัศนคติในการทำงาน และเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับน้องๆ ทีม Toyota Pretty 2019

Toyata Pretty 2019 วิทยากร

Toyota Pretty ต้อง SMART

ถึงแม้ว่าน้อง ๆ ทั้ง 8 คน จากมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากทางบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้ว บริษัทฯ ก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกันอีกด้วย งานนี้เรียกว่า “สวยและน่ารักอย่างเดียวไม่พอครับ”


 

 

หลักสูตรทั้ง 2 วัน น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกนานได้สาระ และที่สำคัญต้องนำไปใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้จริงด้วยครับhttps://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/05/Toyata-Pretty-2019-1.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Toyata-Pretty-2019-2-1-scaled.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Toyata-Pretty-2019-3-scaled.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Toyata-Pretty-2019-4-scaled.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Toyata-Pretty-2019-5-scaled.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Toyata-Pretty-2019-6-scaled.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Toyata-Pretty-2019-7-scaled.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2023/06/Toyata-Pretty-2019-9-scaled.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567