Search
Close this search box.

ทัศนคติเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn

ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว.เทพายนต์ ผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่ให้ความไว้วางใจในการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “ทัศนคติเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” เป็นปีที่ 2 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก บรรยากาศสนุกสนานเพียงใดไปชมภาพกันเลยครับ

 

การสัมนาในครั้งนี้ทางบริษัทได้มอบหมายให้ทีมงานคุณภาพ Sriracha 108 เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการเดินทาง ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอด 2 วัน ทำให้การจัดทริปสัมนาท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย และปลอดภัย

ท่านใดสนใจจัดกลุ่มสัมมนา ติดต่อ คุณวิจิตรา แจ้งใบ (ปุ๊ก) ที่หมายเลข 081-781-7108 หรือ Lind ID : sriracha108https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/07/KKN_6495.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567