Search
Close this search box.

การประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ให้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก” ในการประชุมเพื่อติดตามความพร้อมระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดย สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/07/0047.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567