Search
Close this search box.

การพัฒนาศักยภาพคนพิการและเครือข่าย

Facebook
Twitter
LinkedIn

ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมคนพิการจันทบูร นายดำรงค์ สุริยะรังษี ให้เป็นวิทยากรในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ สมาคมคนพิการจันทบูร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำรงชีวิต มีสมาชิกสมาคมเข้าร่วมพัฒนาตนเองจำนวน 80 คน การฝึกอบรมจัดขึ้นที่โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี พี่น้องแต่ละท่านมีความสุขขนาดไหนไปชมคลิปกันเลยครับ


https://www.youtube.com/watch?v=1d-GDoDxmsghttps://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/08/Hadicap.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567