Search
Close this search box.

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน

Facebook
Twitter
LinkedIn

เมื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทุกตำบล จาก 4 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์มารวมกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานก็เกิดขึ้น สุดยอดครับโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567