Search
Close this search box.

โครงการเยาวชนไทยใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันยาเสพติด

Facebook
Twitter
LinkedIn
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดโครงการเยาวชนไทยใส่ใจอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 3 โดยนำเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่่าง ๆ จำนวน 53 คน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ไม้งามริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2555ผมในฐานะวิทยากร รู้สึกชื่นชมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ให้กับเยาวชน และขอขอบคุณสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี่้นะครับ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ สนุกสนาน เศร้า เคล้าน้ำตา ตามภาพเลยครับ

[pp_gallery gallery_id=”8039″ width=”150″ height=”150″]https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_3726-9.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3808.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3746.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3825.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3828.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3723.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3724.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3725.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3726.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3728.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3730.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3731.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3732.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3733.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3735.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3738.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3740.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_37461.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3760.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3761.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3765.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3794.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_38081.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3819.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3821.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_38251.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_38281.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3832.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3837.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3845.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3849.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3854.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3861.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3456.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3458.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3461.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3462.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3463.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3464.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3465.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3470.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3475.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3477.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3610.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3614.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3615.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3616.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3618.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3619.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3624.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3626.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3627.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3646.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3657.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3660.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3664.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3665.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3666.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3679.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3685.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3695.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3697.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3699.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3700.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3702.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3703.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3704.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3705.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3712.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3713.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3717.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3721.jpg|https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2012/09/IMG_3722.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567