Search
Close this search box.

การทำงานเป็นทีม Spicydisc (สไปร์ซซี่ดิสก์)

Facebook
Twitter
LinkedIn

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเรื่องทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ของค่ายเพลงคุณภาพ Spicydisc ภายใต้การนำของพี่เต้ง คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ 

ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน ยอมรับว่าทุกคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถสูง ซึ่งสามารถจะสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ออกมาให้พวกเราได้มีความสุขอย่างแน่นอนครับ โปรดติดตามผลงานต่าง ๆ ได้ที่ https://www.spicydisc.com

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_20190919_163957.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

ฉากทัศน์สังคมการทำงานของไทยก่อนปี 2030

“ฉากทัศน์สังคมการทำงานก่อนปี 2030” กองส่งเสริมการมีงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก วันที่ 14 มีนาคม 2567

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567