Search
Close this search box.

รักของใครยิ่งใหญ่กว่ากัน

Facebook
Twitter
LinkedIn

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เป็นโครงการที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ อยากเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา การให้ความรู้กับผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนจะต้องมีภูมิคุ้มกัน และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

ขอบคุณภาพสวย ๆ จากทางโรงเรียนครับ

https://kru-sanit.com/wp-content/uploads/2019/10/FB_IMG_1570248450323-e1589687968554.jpg

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เมื่ออนาคตไล่ล่าเรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ความเป็นครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หัวข้อ “ความเป็นครู” (รุ่น 1) ให้กับครูศูนย์การเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กองส่งเสริมการมีงานทำ

นักแนะแนวอาชีพระดับต้น

หลักสูตรนักแนะแนวอาชีพระดับต้น รุ่นที่ 7 ข้าราชการกรมการจัดหางาน วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567